Meny Stäng

Farmakologi

Informationen i farmakologi-delen av sidan kommer att inkudera främst hur läkemedel fungerar rent biologiskt, men även vilka problem som kan uppstå om man använder det på fel sätt. Exempel på detta kan vara vad som händer vid kronisk användning eller vid en överdos.

Notera att informationen angående läkemedel som du tar del av här endast är avsedd som en översikt eller kuriosa kring hur läkemedlen fungerar. Ändra med andra ord inte på egen hand dina doseringar av utskrivna läkemedel utan att vända dig till din läkare eller ett apotek för rådfrågning.