Meny Stäng

Atommassa och mängd

Eftersom alla atomslag innehåller olika mängd av de olika partiklarna väger de också olika mycket. Men i och med att varje atom har en så oerhört liten massa blir det svårt att ange den i gram. I stället har kemister infört en speciell enhet för atommassor – den så kallade atommassenheten, som förkortas u. Den är definierad så att 1 u motsvarar ungefär 0,00000000000000000000000166 g, och så att både protoner och neutroner har massan ungefär 1,01 u.

I ett periodiskt system är ofta atommassan angiven för varje atomslag. Värt att notera är att det oftast är ett genomsnitt för den blandning av isotoper som finns ute i naturen som anges där. För kol är den genomsnittliga atommassan till exempel 12,01 u, medan den för väte är 1,008 u.

Ibland vill en kemist jämföra mängder av atomer. Problemet med detta är att det är oerhört svårt att räkna de extremt små atomerna. Därför har man i stället kommit på ett system som gör att man kan räkna atomer genom att bara väga dem. Låter det konstigt? Vi kikar på ett exempel, så kanske det blir klarare.

Låt oss titta närmare på atomslagen väte och syre i periodiska systemet. Som du kan se där väger en väteatom ca. 1 u, medan en syreatom väger ca. 16 u. Syre väger alltså ungefär 16 gånger så mycket som väte gör. Då vet vi också att 16 g syre innehåller lika många syreatomer som det finns väteatomer i 1 g väte. Eller att 64 g syre innehåller dubbelt så många atomer som 2 g väte. Bara utifrån massan kan vi jämföra olika antal av atomer, utan att egentligen ha en aning om hur många atomer vi har att göra med.

Men man kan faktiskt ange antalet atomer i en portion av ett ämne. För att göra detta har man infört enheten mol, som fungerar som så att 1 mol atomer är det samma som ca. 602 214 150 000 000 000 000 000 stycken. Det kan verka som ett jobbigt och helt slumpmässigt tal, men i själva verket är det väldigt smidigt.

1 mol atomer är nämligen precis så många atomer av ett visst atomslag som det behövs för att de ska väga lika mycket i gram, som en atom av atomslaget väger i u. En bit kol med massan 12,01 g är alltså ett exempel på en portion som innehåller rätt så precist 1 mol atomer. Och det kan vi komma fram till utan att behöva räkna en enda atom. Smart, eller hur?

UppgifterSvar

Bestäm följande, med hjälp av periodiska systemet:
a) Mängden syreatomer i 16 g syre
b) Mängden atomer i 3 g väte

a) En syreatom väger ungefär 16 u, vilket innebär att 1 mol syreatomer väger omkring 16 g. Vi har alltså att göra med 1 mol atomer.
b) Varje mol väte väger ungefär 1 g. 3 gram väte innehåller därför ca. 3 mol atomer.

Mer om beräkningar med enheten mol kommer du att få lära dig om du läser kemi på gymnasienivå. På högstadiet är hela begreppet mol dock överkurs.