Meny Stäng

Biomolekyler

Inom biokemin består det mesta av små byggstenar som kombineras ihop till större, och mer komplexa ting.

Aminosyror är byggstenar för peptider och proteiner, vilka används dels för signalering inuti cellen, dels för cellens struktur, men kan även ha en enzymatisk funktion vilka hjälper till att genomföra kemiska reaktioner.

Nukleosider är grunden för nukleotider, vilka i sin tur bygger upp DNA och RNA. DNA sparar genetisk information i cellen, och innehåller instruktioner för hur proteiner kan skapas via proteinsyntesen. RNA används delvis som budbärare mellan DNA och proteinsyntesen, men har även andra funktioner i cellen.

Fettsyror kan kombineras med glycerol för att bilda fosfolipider, vilka bygger upp cellmembranet, eller fett, vilket är en energikälla för cellen. Som lipider klassas även kolesterol och steroidhormoner.

Kolhydrater används som näringsämnen, eller som byggmaterial i cellen.

Läs mer i menyn till vänster.