Meny Stäng

Grundläggande säkerhet

Vid allt laborativt arbete är säkerheten mycket viktig – följs inte gällande säkerhetsföreskrifter finns risken att man skadar både sig själv och andra. Här nedan pressenteras några enkla föreskrifter som gäller i de flesta fall. Observera dock att du alltid måste ta reda på de regler som gäller på just din skola!

Skyddsutrustning

Vid alla laborationer bör skyddsglasögon användas liksom skyddsrock/förkläde. I vissa fall kan också handskar eller annan skyddsutrustning behövas.

Mat/dryck

I laborationssalar får mat, godis eller dryck aldrig intas. Risken finns att du då får i dig giftiga eller på annat sätt skadliga ämnen. Smaka  heller aldrig på okända ämnen eller ämnen framställda i en laborationssal.

Kemikalier

Lär dig farosymbolerna utantill och kontrollera alltid om flaskor/burkar är märkta med dessa. Se också till att läsa eventuella säkerhetsanvisningar noggrant.

Dubbelkolla så att du inte tar fel kemikalie. Är oturen framme kan ett sådant misstag få mycket allvarliga följder.

Håll ordning på din arbetsyta – ha aldrig framme mer än nödvändigt av de kemikalier du behöver och plocka undan de du inte behöver.

Häll aldrig tillbaka kemikalier i sina förvaringsflaskor. Använda kemikalier ska i stället kasseras. Se dock till att inga miljöfarliga ämnen hamnar i vasken eller soptunnan – sådana ämnen måste tas omhand för sig.

Får du någon kemikalie på dig ska denna genast spolas bort antingen under en vattenkran, eller nöddusch om det rör sig om stora mängder. Får du i stället något i ögonen ska dessa spolas i ögondusch.

Instruktioner

Läs igenom och följ alltid laborationsinstruktionerna noggrant så att inga farliga situationer uppstår. Ta aldrig mer av en kemikalie än du behöver.

Hitta inte på egna experiment utan att ha gjort noggranna förberedelser – experiment måste alltid riskbedömas av någon kunnig innan de genomförs.

Eld

Vid arbete med eld ska brandfarliga ämnen/föremål hållas undan så att dessa inte fattar eld.

Långt hår ska alltid sättas upp och löst hängande sjalar eller liknande inte bäras.

Se till att ha tillgång till brandsläckare om olyckan skulle vara framme.

Värmning

Kan antigen ske med gasolbrännare, eller med värmeplatta.

Uppvärmning ska alltid ske försiktigt, särskilt när den sker i provrör. Bara 1/3 av provröret får vara fyllt för att minimera risken för olyckor.

Se också till att inte rikta provröret mot dig själv eller någon annan, eftersom innehållet kan kastas ut vid ojämn uppvärmning (så kallad stötkokning, vilket kan vara mycket farligt).

Stötkokning bör undvikas genom att föra provröret fram och tillbaka i lågan – på så vis ser du till att vätskan värms jämnt.