Meny Stäng

Varför behöver man ett cirkulationssystem?

Cirkulationen utgörs huvudsakligen av följande komponenter: hjärtmuskeln, blodkärlen och blodet. Dessa tre delar av blodcirkulationen fyller olika funktioner men har samma övergripande syften: 

1. Att transportera syre- och näringsrikt blod från vissa organ i kroppen till kroppens alla celler.

2. Att transportera koldioxid och avfall från kroppens alla celler till organ där dessa kan avges.

Dessa organ är bland andra lungorna, levern, njurarna och mag-tarmkanalen. På så sätt fungerar blodcirkulationen som kroppens transportsystem.

 

Cellen behöver bränsle att förbränna

En cell behöver ständigt förses med en mängd olika ämnen för att fungera. Bland annat måste den få energi i form av energirika föreningar. För att en cell ska kunna använda energin som dessa föreningar bär på behöver dessa omvandlas. Detta kallas ofta för förbränning eller katabolism.

 

Cellen behöver syre för förbränningen

För att energiutvinnandet ska bli tillräckligt effektivt behöver cellen tillgång på syre. Dessutom ger förbränningen upphov till koldioxid. Cirkulationssystemet måste således både transportera syre till cellerna och koldioxid från dem. Blodet avger sedan koldioxiden i lungorna, samtidigt som det åter igen syresätts. Det här är en av cirkulationens viktigaste funktioner. De processer i kroppen som svarar för att syre och koldioxid transporteras mellan atmosfärens luft och kroppens alla celler kallas för respiration.

 

Cellen behöver byggstenar

För att celler ska kunna tillväxa, producera nya ämnen eller laga skadade delar måste kroppens celler också ha tillgång på byggstenar. Byggstenarna i kroppen utgörs främst av en kategori kemiska föreningar som kallas aminosyror. Aminosyror kopplas samman i kedjor och bildar proteiner. Även andra ämnen – såsom olika fetter – fungerar i kroppen som byggstenar. Begreppet anabolism sammanfattar de konstruktiva processer i kroppen där cellen med hjälp av byggstenar bygger nya substanser. Byggstenarna kommer till cellerna via cirkulationen. Katabolismen och anabolismen utgör tillsammans cellens ämnesomsättning, cellmetabolismen.

 

Celler måste kunna utbyta information

Cellerna i kroppen måste kunna kommunicera med varandra. Vissa celler i kroppen producerar ämnen som fungerar som brev mellan olika celler. Man kallar dessa signalsubstanser för hormoner. Blodcirkulationen transporterar hormoner från de producerande cellerna till mottagarcellerna. Således fungerar cirkulationssystemet som ett slags postverk för kroppens postförsändelser.

 

Immunceller måste kunna röra sig i kroppen

Blodcirkulationen fungerar dessutom som kollektivtrafik för kroppens immunceller – de vita blodcellerna. Dessa har som funktion att försvara kroppen mot olika typer av infektioner men styr också över reparationsprocesser vid andra typer av skador. För att de vita blodcellerna vid behov snabbt ska kunna ansamlas på en specifik plats i kroppen transporteras de i blodcirkulationen. Det gör att kroppen ständigt kan mobilisera vita blodceller exempelvis till en sårskada för att snabbt eliminera infektiösa bakterier eller initiera en läkningsprocess. Även immunglobuliner (antikroppar) cirkulerar i blodet som en viktig del av immunförsvaret. Dessa identifierar och binder till främmande ämnen och markerar dessa för resten av immunförsvaret.

Förutom alla dessa funktioner har blodcirkulationen även andra uppgifter i kroppen. Exempel på dessa är reglering av kroppstemperatur och reglering av kroppens surhet (pH-värde).

Se figur 1 för en översiktsbild över cirkulationssystemets funktioner.

 

 Figur 1. Cirkulationens funktioner i kroppen.