Meny Stäng

Farosymboler

Kemister får i sitt arbete bekanta sig med massvis med ämnen, som i vissa fall kan vara farliga på olika sätt. För att man ska vara medveten om vilka faror användandet av en kemikalie kan innebära, måste farliga kemikalier enligt svensk lag märkas.

I denna artikel lär du dig vad symbolerna betyder, vilket är mycket viktigt vid laborativt arbete.

Enligt CHS (det nya systemet som gäller i hela Europa)

exclamVarning – kan vara hälsoskadligt eller irriterande.

flammeBrandfarligt – antänds lätt. Avger brandfarliga ångor vid temperaturer under 60 °C.

acid_redFrätande – kan ge allvarliga ögonskador och bör inte förtäras eller fås på huden.

skullGiftigt – farligt att äta, dricka, andas in eller få på huden.

explosExplosivt.

Aquatic-pollut-redMiljöfarligt – kan skada miljön allvarligt på lång/kort sikt.
Får inte på något sätt släppas ut i naturen.

rondflamOxiderande – kan reagera våldsamt med andra ämnen och leda till antändning.

bottleGaser under tryck – explosionsrisk.

silhoueteHälsoskadligt – kan skada reproduktionsförmågan, leda till mutationer,
cancer eller på annat sätt vara giftigt.

Enligt KIFS (som kommer avvecklas i framtiden)

korscol Hälsoskadligt/Irriterande.

brandcol Brandfarligt – antänds lätt, redan vid 21 °C.

fratcol Frätande – kan ge allvarliga ögonskador och bör inte förtäras eller fås på huden.

giftcol Giftigt – farligt att äta, dricka, andas in eller få på huden.

explocol Explosivt.

miljocol Miljöfarligt – kan skada miljön allvarligt på lång/kort sikt.
Får inte på något sätt släppas ut i naturen.

oxidcol Oxiderande – kan reagera våldsamt med andra ämnen och leda till antändning.