Meny Stäng

Intramolekylära bindningar

Intramolekylära bindningar är bindningar som existerar inom en molekyl, jonkristall eller metallkristall. Intramolekylära bindningar är väldigt starka jämfört med de intermolekylära bindningarna som uppkommer mellan atomer och joner.

Typer av intramolekylära bindningar

  • Jonbindning − där elektrostatisk attraktion mellan de olika laddade jonerna gör att de håller ihop i en kristallstruktur.
  • Metallbindning − där elektroner delas i ett gemensamt elektronmoln.
  • Kovalent bindning − där valenselektroner delas i så kallad elektronparbindning.