Meny Stäng

Allmänt om elektroner

Elektronens egenskaper

Elektroner är elementarpartiklar med en en negativ elementarladdning, och väldigt liten massa. En elementarpartikel är en partikel som inte består av mindre komponenter (vad vi känner till i dagsläget). Protoner och neutroner består däremot av mindre komponenter som kvarkar, och är inte elementarpartiklar.

Nedan ses en jämförelse mellan de olika komponenterna i en atom.

Symbol Massa Laddning
Proton p+ 1,0073 u +1
Elektron e 0,000549 u −1
Neutron n 1,0087 u 0

Runt varje atom befinner sig lika många elektroner som det finns protoner i kärnan. I och med att elektronerna är negativt laddade så repellerar de varandra (stöter ifrån varandra). Detta gör att elektroner fördelar sig så att de är så långt ifrån varandra som möjligt, vilket har konsekvenser för hur kemiska bindningar fungerar. På samma gång finns det en drivkraft för elektronerna befinna sig nära atomkärnan då protonernas positiva laddning attraherar dem.

Elektroner finns i elektronskal

Runt en atomkärna (röd boll) befinner sig elektroner (svarta prickar) i diffust så kallat elektronmoln. Det finns vissa områden där sannolikheten är större att de finns, vilket kallas för elektronskal.

Elektroner rör sig extremt snabbt runt atomkärnan. Det är i princip omöjligt att förutsäga exakt var någonstans de befinner sig vid ett visst tillfälle, utan man kan istället beskriva en sannolikhet för var de ska befinna sig. Elektronerna runt atomen kan sägas befinna sig i ett sfäriskt elektronmoln. Det finns vissa ställen där elektronerna är mer sannolika att befinna sig, vilket i Bohrs atommodell kallas för elektronskal. Elektroner i det yttersta elektronskalet med elektroner kallas för valenselektroner, och är speciellt viktiga för atomens egenskaper.

Nästa artikel i serien handlar om elektronskal.