Meny Stäng

pOH

pOH är ett mått på förekomsten av hydroxidjoner (OH) i en lösning. pOH kan sägas vara ett mått på basiskhet, i jämförelse till pH som är ett mått på surhet.

När används pOH?

pOH används för att beskriva en koncentration av hydroxidjoner i en lösning. Ju lägre pOH är, desto mer basisk är lösningen, En hög koncentration av hydroxidjoner i en lösning ger alltså ett lågt pOH.

Det finns ett samband mellan koncentrationen av hydroxidjoner och vätejoner i en vattenlösning. Om vi har en känd koncentration hydroxidjoner kan vi beräkna koncentrationen av vätejoner. I förlängningen betyder det att om vi kan beräkna pOH kan vi beräkna pH. Mer om detta i artikeln om vattnets protolyskonstant.

Hur beräknar man pOH?

pOH beräknas med följande formel:

\( \mathrm{pOH = -\lg \left(\frac{[OH^-]}{mol/dm^3}\right)}\)

Formellt fel skriver man dock oftast formeln på detta vis (man ignorerar enheterna):

\( \mathrm{pOH = -\lg ([OH^-])}\)

Hur beräknar man pH om man känner till pOH?

Vattnets protolyskonstant kan användas för att knyta ihop pH och pOH.

\( \mathrm{pH + pOH = pK_w}\)

pKw = 14 vid 25°C

\( \mathrm{pH + pOH = 14}\)

Vi går igenom varför detta fungerar i artikeln om vattnets protolyskonstant.

Hur beräknar man [OH] om man känner till pOH?

Detta fungerar på samma sätt som med koncentrationen av vätejoner och pH, fast med koncentrationen hydroxidjoner och pOH istället:

\( \mathrm{[OH^-] = 10^{-pOH} \; mol/dm^3}\) vilken ofta skrivs som: \( \mathrm{[OH^-] = 10^{-pOH}}\)

Viktiga formler

\( \mathrm{pOH = -\lg \left(\frac{[OH^-]}{mol/dm^3}\right)}\) vilken ofta skrivs som: \( \mathrm{pOH = -\lg ([OH^-])}\)

\( \mathrm{[OH^-] = 10^{-pOH} \; mol/dm^3}\) vilken ofta skrivs som: \( \mathrm{[OH^-] = 10^{-pOH}}\)

\( \mathrm{pH + pOH = pK_w}\) vilket vid 25°C är: \( \mathrm{pH + pOH = 14}\)

Övningsuppgifter

Övningsuppgift 1Svar aSvar b

a) Beräkna pOH i en lösning där koncentrationen av hydroxidjoner är 2,0 · 105 M.

b) För samma lösning, vad är pH om temperaturen kan förutsättas vara 25 grader?

Vi använder oss av formeln:

\( \mathrm{pOH = -\lg ([OH^-])}\)

\( \mathrm{pOH = -\lg (2 \cdot 10^{-5})} = 4,698… \approx 4,7\)

pOH i lösningen är 4,7.

Vi kan använda vattnets protolyskonstant som är 14 vid 25 grader.

\( \mathrm{pH + pOH = 14}\)

\( \mathrm{pH = 14 – pOH}\)

\( \mathrm{pH = 14 – 4,7 = 9,3}\)

Fler Övningsuppgifter

Här finns tre mer avancerade övningsuppgifter som handlar om pOH. För att få tillgång till övningsuppgifterna behöver du ett studentkonto eller skolkonto.