Meny Stäng

Ringformade kolväten

I översiktsartikeln om kolväten såg vi att det också finns ringformade kolväten. De är inte alls lika vanliga som de kedjeformade kolvätena, men är ändå bra att känna till. I den här artikeln ger vi därför en kort genomgång av dessa.

En typ av ringformade kolväten är cykloalkaner. Det är helt enkelt alkaner som har ”bitit sig i svansen” och bildat alkan-ringar. Dessa molekyler är dock sällan stabila och nästan alla cykloalkaner spricker lätt upp och bildar kedjeformade kolväten i stället.

Mer stabil är dock cyklopentan (C5H10) som används i bland annat kylskåp samt cyklohexan (C6H12) som används som lösningsmedel och vid nylonframställning. Även den instabila molekylen cyklopropan (C3H6) har en användning som narkosmedel vid operationer.

Ett annat ringformat kolväte (som dock inte räknas som en cykloalkan) är bensen (C6H6). Det är ett mycket giftigt och cancerframkallade ämne, som tidigare användes flitigt i bland annat färg innan dess otrevliga egenskaper hade upptäckts. Bensen avger farliga ångor redan vid rumstemperatur och kan också gå igenom huden, varför hudkontakt inte heller är att rekommendera.

Bild på olika ringformade kolväten.