Meny Stäng

Värmepistol

En värmepistol ser ut och fungerar på ungefär samma sätt som en hårtork. Skillnaden är att värmepistolen är otroligt mycket varmare, och du kommer troligen att få grova brännskador om du försöker använda den för att torka håret med.

 

Funktion

Värmepistolen fungerar principiellt på samma sätt som en hårtork. Luft tas in via värmepistolens bakstycke med hjälp av något slags propeller, och blåses genom ett värmeelement och därefter ut genom munstycket som ofta är täckt med metall för att förhindra att det smälter. Temperaturerna man arbetar med är oftast någonstans mellan 100-500 °C.

 

Användning

Värmepistolen kan användas för att torka utrustning som precis har diskats. Var här medveten om att plastbaserad utrustning kommer att smälta eller bli smått deformerad om du använder värmepistolen mer än några sekunder.

Den kan användas för att värma upp en vätska, på ungefär samma sätt som en bunsenbrännare fungerar. Om man inte är så noga med att få rätt temperatur kan värmepistolen i nödfall användas vid destillering.

 

Säkerhet

  • Värmepistolen kan verka ofarlig, men blir otroligt varm och ska behandlas med samma aktsamhet som en öppen låga.
  • Värmepistolens munstycke i metall kommer att vara flera hundra grader varmt efter att du har slutat använda den. Lägg aldrig ned pistolen så att munstycket kommer i kontakt med någonting som är känsligt för värme. Vanliga bord eller labb-bänkar räknas här som känsliga underlag då pistolen orsakar brännmärken på dessa.
  • Blås aldrig på någon med värmepistolen. Det är att jämföra med att rikta en bunsenbrännares låga mot personen.
  • Använd inte värmepistolen i närhet av en vätska eller gas som kan ta eld eller explodera. Värmeelementen i pistolen är ofantligt varma och kan lätt antända ångor.
  • Var försiktig när du torkar plastbaserad utrustning med värmepistol. Denna klarar oftast inte av den temperatur som värmepistolen producerar, och deformeras lätt. Dra luftflödet snabbt över utrustningen och håll den inte still för att undvika en punktvärme som deformerar plasten.
  • När värmepistolen inte används ska den förvaras så att inget kommer i kontakt med munstycket. Man ser inte att munstycket är varmt, och om ett ställ för värmepistolen finns ska detta användas.