Meny Stäng

Neutralisation

Om vi blandar en syra och en bas i vatten kommer dessa att neutralisera varandra. En neutralisation betyder att en syra och en bas reagerar på ett sätt så att deras tidigare syraegenskaper och basegenskaper slås ut (neutraliseras), och oftast kvarstår det bara ett salt och eventuellt vatten.

\( \mathrm NaOH(aq) + HCl(aq) \longrightarrow \:NaCl(aq) + H_2O\)

Kvar efter denna reaktion blir vatten och vanligt koksalt.

Om man vill betrakta ovanstående reaktion närmare är det detta som sker:

\( \mathrm Na^+(aq) + OH^-(aq) + H_3O^+(aq) + Cl^-(aq) \rightarrow \:Na^+(aq) + Cl^-(aq) + 2H_2O\)

Na+ och Cl gör ingenting i denna reaktion, utan är bara åskådarjoner.

 

För att visa på en reaktion där vatten inte skapas så har vi reaktionen där saltsyra och ammoniak blandas:

\( \mathrm NH_3(aq) + HCl(aq) \longrightarrow \:NH_4Cl(aq)\)

Vi har skapat salmiak, vilket är svagt surt, men är inte på något sätt i närheten av saltsyrans surhetsgrad.

 

För att helt neutralisera en tvåprotonig syra så behövs det den dubbla substansmängden bas jämfört med substansmängd syra. Nedan ser vi neutralisering av svavelsyra med hjälp av kaliumhydroxid.

\( \mathrm H_2SO_4(aq) + 2KOH(aq) \longrightarrow \:K_2SO_4(aq) + 2H_2O\)