Meny Stäng

Gymnasiebiologi

Den information som finns under kategorierna till vänster är menad att vara ett sätt att enklare förstå den biologi du för närvarande läser, kommer att läsa, eller som repetition.

Gymnasiebiologin grundar sig mycket på de kunskaper som du tillägnade dig under din tid vid grundskolan. Här sker dock en fördjupning och du förbereds inför framtida studier inom biologiämnet.

Viktiga element är ekologi, fysiologi, genteknik och evolutionslära. Även molekylär- och cellbiologi är områden som du ges fördjupad information inom.

Gymnasiebiologin går också in på gentekniken, samt de etiska frågeställningar som uppkommer i samband med den.

När du skriver arbeten inom biologi: kopiera ALDRIG text från böcker eller internet, dina lärare kommer med stor sannolikhet att upptäcka detta och ge dig underkänt. Skriv alltid dina egna texter.

Om du vill kommentera innehållet eller ställa frågor så går det bra att maila oss. Gå till ”Kontakta oss” för att skicka ett meddelande.