Meny Stäng

Substansmängd

Inom kemin räcker det inte med att tala om hur stor massa någonting har. Olika grundämnen och föreningar väger olika mycket, vilket resulterar i att 100 g av ett ämne kan bestå av väldigt många fler partiklar än 100 g av ett annat ämne.

Av denna anledning använder vi begreppet substansmängd för att hålla koll på hur många atomer/molekyler/enheter man har att göra med.

Substansmängd har enheten mol. En mol är ett exakt antal atomer eller molekyler (eller joner, elektroner, osv).
En mol är mer specifikt \( \mathrm 6,022\, \cdot\, 10^{23}\) st enheter av någonting. Vi kommer inte att specificera fler siffror än så, då fyra värdesiffror räcker gott och väl för alla beräkningar vi kan tänkas göra i gymnasiekemin.

Orsaken till att man har valt just detta antal, är att definitionen av substansmängd är det antal atomer som finns i ett prov av exakt 12 g av atomen \( \mathrm{ ^{12}\mathrm{C}}\) (kol-12). Detta har man experimentellt mätt, och resultatet är Avogadros tal.

Avogadros tal

Avogadros tal (eller Avogadros konstant) motsvarar \( \mathrm{6,022\, \cdot\, 10^{23} /mol}\), vilket oftast finns med på tentapapper om man förväntas räkna ut en mängd av atomer eller molekyler från en substansmängd. Avogadros tal kan även skrivas som \( 6,022\, \cdot\, 10^{23}\, \mathrm{mol^{-1}}\)

Avogadros tal kan användas för att konvertera mellan substansmängd och det faktiska innehållet av atomer, joner, molekyler, elektroner, eller vad det nu är för något som vår substansmängd beskriver.

\({N}_\mathrm{A} = \frac{{N}}{{n}}\)

  • Där NA är Avogadros tal, vilket har enheten mol−1 eller /mol.
  • N är antalet atomer, molekyler, joner, enheter av salt, och så vidare.
  • n är substansmängden av ämnet i fråga.

Övningsuppgifter

Övningsuppgift 1Svar

Substansmängd beskriver vilken massa någonting har. Rätt eller fel?

Fel. Substansmängd beskriver en mängd. Exempelvis hur många atomer vi har av någonting.

Fler övningsuppgifter

Här finns två räkneuppgifter på substansmängder. För att få tillgång till övningsuppgifterna behöver du ett studentkonto eller skolkonto.

Nästa artikel handlar om molekylmassa.