Meny Stäng

Avancerad säkerhet

I det laborativa arbetet finns det en mängd med olika säkerhetsaspekter att ta hänsyn till. I denna artikel behandlar vi de labbmoment du främst bör komma i kontakt med på universitetsnivå.

Vi inleder med lite generella saker.

Du ska alltid

Ha på dig skyddsglasögon och labbrock (eller motsvarande).

Vara medveten om var nöddusch/ögondusch, brandfilt, brandsläckare och nödutgångar finns.

Hålla ordning på din arbetsyta.

Vara försiktig med alla kemikalier du hanterar.

Torka upp eventuella kemikaliespill omedelbart.

Vara påläst om det du ska labba med. Både utrustning, kemikalier och procedurer.

Kontrollera att all apparatur är korrekt ihopsatt innan den startas.

Stänga av apparatur som du inte använder.

Tvätta händerna och underarmarna innan du lämnar laboratoriet.

Fråga din handledare om någonting är oklart.

Du ska aldrig

Äta eller dricka på labb.

Konsumera, eller lukta på kemikalier.

Röka på labb, eller ha med någonting som skapar gnistor eller eld.

Springa på labbet.

Störa andra eller leka på labbet.

Arbeta ensam

Utföra laborationer som inte är inplanerade eller godkända av handledaren.

Skyddsutrustning

– Skyddsglasögon och labbrock ska alltid användas vid laborationer. Detta är ditt personliga skydd mot allt som kan vara skadligt i en labbsal.

– Handskar ska användas om omständigheterna kräver det. Koncentrerade syror och baser fräter värre på en handsförsedd hand på grund av att man ofta inte upptäcker spill, och att fukt samlas på insidan av handsken, vilket gör att syran eller basen kan fräta på huden.

Kemikalievett – organkemi

Lukta aldrig direkt på en kemikalie. Om du av någon anledning måste lukta på den så håller du huvudet en bit ifrån kärlet, och viftar luften ovanför kärlet mot dig. Detta undviker att du får i dig en stor dos av en potentiellt giftig kemikalie.

Blanda aldrig okända kemikalier med varandra. I värsta fall bildas något giftigt eller explosivt.

Blanda aldrig halogenerade och icke-halogenerade kolväten med varandra när de ska ”slängas”. Organslask (slask för organiska lösningsmedel) får inte blandas ihop med halogenslask (slask för halogenerade kolväten) då dessa två typer av kemikalier kan reagera våldsamt med varandra. Lösningar hälls endast i slask när den befinner sig i dragskåp med neddragen lucka för att skydda laboranten.

Häll aldrig ut organiska föreningar i vasken. Dessa kan potentiellt döda bakterierna som används i vattenreningsverket, vilket inte är att föredra.

Specifik utrustning och metoder

Dragskåp

Labba alltid med dragskåpets lucka neddragen så långt det är möjligt. Detta görs för att undvika att ångor når laboranten och sprids i labbsalen. Detta skydd försvinner när luckan är uppdragen då inget undertryck längre finns i dragskåpet.

Rotationsindunstare

Rundkolven som används vid rotationsindunstning får inte innehålla några spår av sprickor. Om sprickor är närvarande kan kolven implodera under rotationsindunstningen, vilket är att jämföra med en explosion där glas flyger omkring.

Uppvärmning och destillering

Kontrollera alltid att de kärl som används vid uppvärmning eller destillering är hela. Om sprickor finns kan kärlen gå sönder vid uppvärmningen vilket sprider kemikalier i omgivningen.