Meny Stäng

Nukleotider

En nukleotid är en förening av en nukleosid och en fosfatgrupp. Vi fortsätter att bygga på Adenosinet vi precis skapade.

Nukleosider skapas genom att en kvävebas tillsätts en fosfatgrupp (via ATP). I detta fall reagerar adenosin (en nukleosid) med en fosfatgrupp för att skapa adenosinfosfat (en nukleotid).

Adenosinfosfat är extremt viktigt för allt liv. Den kan användas som byggsten i RNA, och om man tar bort en OH-grupp på sockerdelen så kan den även användas till DNA.