Meny Stäng

Nukleosider

En nukleosid är en förening av ribos eller deoxiribos (som båda är kolhydrater) och en kvävebas.

Nukleosider skapas genom en reaktion mellan en kvävebas och ett socker med fem kolatomer.

Nukleosiderna är grundstommen på vilken man bygger nukleotider.