Meny Stäng

Formler och modeller

Exempel på olika formler och modeller.

I våra kemiartiklar och på många andra ställen där du finner information om kemi kommer du att stöta på olika sätt att på ett förenklat sätt beskriva hur ett kemiskt ämne är uppbyggt (några exempel visas ovan). Förenklingar av verkligheten kallas rent allmänt för modeller inom vetenskapen. Man kan också beskriva något med hjälp av en formel. Då använder man bara bokstäver, siffor och andra tecken.

I artiklarna till vänster ger vi dig en liten introduktion till hur man tolkar olika sorters formler och modeller som beskriver molekyler. En del modeller kan ses som överkurs för högstadiet att känna till, men vi vill ändå att du ska ha ett litet hum om vad de betyder, i fall du skulle råka stöta på dem i ditt eget faktasökande.

Vi rekommenderar att du läser artiklarna i denna avdelning i den ordning de står i menyn, även om det förstås är fullt möjligt att läsa dem fristående från varandra.